Spojme síly

Z reportáže vysílané 20.8. na ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/238932-co-bude-dal-s-koupalistem-dzban 
jsme se dověděli, že podobný osud jako koupaliště Lhotka, potkal i koupaliště Džbán v Praze 6. Majitel – Molepo s.r.o. – sice koupaliště zatím neuzavřel, ale chystá se tam stavět byty.
Viz info např. na: http://praha.idnes.cz/zastavi-se-brehy-rybnika-dzban-u-divoke-sarky-v-praze-p0k-/praha-zpravy.aspx?c=A130829_103150_praha-zpravy_zuf

Kauze se věnují zejména dvě občanská sdružení – OS  Pro Hanspaulku a OS Veleslavín-Vokovice k životu. Obě sdružení jsme kontaktovali, protože se domníváme, že při jednání s Magistrátem by bylo účelné naše akce koordinovat a navzájem podporovat – ochrana zeleně, udržení provozu přírodních koupališť a zajištění možností rekreačního využití těchto ploch je záležitostí všech občanů Prahy bez ohledu na to, v které městské části se dotčený pozemek nachází.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyvěsit na našich webových stránkách výzvu občanských sdružení Prahy 6 a petici za zachování zeleně v okolí vodní nádrže Džbán. Předseda OS Veleslavín Ing. J. John nás požádal o pomoc při získávání podpisů pod tuto petici. Petici je možné vytisknout a podepsané archy předat/zaslat Ing. J. Johnovi, OS Veleslavín-Vokovice k životu, Ke Dvoru 774, 160 00 Praha 6  OSveleslavin@seznam.cz – případně někomu z našeho obč. sdružení a my zajistíme předání. Datum, kdy je třeba archy odevzdat: do 15.9.2013. Záměrem je odevzdat petici ještě do zasedání zastupitelstva MHMP 19.9.2013.
Děkujeme všem za podporu.

Znění petice – prosím vytiskněte, nechte podepsat a odešlete
na uvedenou adresu včas!
PETICE za zachování zeleně v okolí vodní nádrže DŽBÁN_02092013

 

 

Výzva občanských sdružení Prahy 6

Výzva občanských sdružení P6 k využití vodní nádrže Džbán

  • Zveřejněno 29. 7. 2013 15:45
Napsal OS Veleslavín-Vokovice k životu, Jiří John
ZDROJ: WIKIMEDIA COMMONS (WIKIMEDIA.ORG), AUTOR/USER DANIEL BARÁNEK

Z vyjádření zastupitelů k využití vodní nádrže Džbán v červnovém čísle časopisu Vaše6 je evidentní, že naši zastupitelé se o zájmy občanů nestarají a nemají ani základní informace o tom, co se v městské části děje. Uvedlo to Občanské sdružení Veleslavín – Vokovice k životu. K výzvě se přídává i další Občanské sdružení Pro Hanspaulku.

Povšimněme si např., že všichni píšící zastupitelé nevědí, jaká je skutečná velikost vodní plochy nádrže Džbán – zástupce SZ uvádí ….
(Znění celého článku si přečtete, když kliknete na modrý titulek nahoře, který je zároveň i odkazem)

 

Poslední jednání Magistrátu s vlastníkem koupaliště

Pavel Caldr, starosta Prahy 4, nás informoval, že podle sdělení Magistrátu, proběhlo poslední jednání ohledně koupaliště dne 26.6.2013 a „zástupci vlastníka koupaliště byl předložen konkrétní návrh na směnu pozemků a objektů v areálu koupaliště za jiné pozemky z vlastnictví HMP. Zástupce společnosti ECO-INVESTEMENT, a.s. přislíbil projednání tohoto návrhu v orgánech společnosti v nejbližší době.“ Nezbývá než vyčkat a doufat, že majitel koupaliště návrh přijme a vlastnictví areálu koupaliště bude převedeno na hlavní město Prahu. To je nezbytný krok k tomu, aby mohlo být koupaliště v budoucnu uvedeno opět do provozu.