Setkání s Ing. Zdeňkem Kovaříkem, členem rady MČ Praha 4

Koncem dubna proběhlo setkání s Ing. Kovaříkem, kterého se zúčastnili dva členové našeho sdružení.

Ing. Kovařík předložil podrobný nákres návrhu areálu koupaliště (vypracovaný zřejmě firmou Suncad).  Náčrtek revitalizace koupaliště, který vyhotovila naše členka, je čistě orientační. Fialovou barvou je označeno původní koupaliště. Proti původnímu stavu bude biotop rozšířen, a to hlavně v jižní části, čímž se zvětší koupací plocha. Koupací část je označena modře, zeleně pak čistící část (2 od sebe oddělená jezírka). Koupací část je od čistící části oddělena cestou. Menší jezírko bude umístěno do oblasti vrtu. Odtud se bude do koupaliště dopouštět voda. Na čištění se voda bude podle potřeby přečerpávat zpět z koupací části podzemním potrubím. Výpusť zůstane zachována pro případné odpouštění.  V nouzi bude možné dopouštět vodu i z vodovodního řadu.

Červeně jsou zvýrazněny části, které budou postaveny v první etapě. Budova současné vrátnice bude stržena, vstup bude nově upraven. V pravé části u vchodu by měl stát trojúhelníkový dřevěný domek se zázemím pro plavčíka a ošetřovnu. Na nové stavební prvky bude ve velké míře použito dřevo. Vlevo od vrátnice poblíž plotu se sousedícími zahradami by měla být postavena dlouhá přízemní budova. V její přední polovině má být klubovna (v létě přípravna jídla s dlouhým výdejním okénkem), sklad a příslušenství. Tato část bude v budoucnu sloužit jako zázemí pro celoročně užívané části areálu. Druhá polovina budovy bude mít pouze sezónní funkci, převlékárny s uzamykatelnými skříňkami. Menší převlékárna a WC se postaví i poblíž dětského hřiště, jehož umístění bude podobné jako v minulosti. V jižní části zůstane jako dříve zóna pro neplavce. Od brouzdaliště bylo upuštěno zejména z důvodu náročných požadavků na udržení hygienických parametrů. Děti budou moci využít části určené pro neplavce, samozřejmě pod dozorem dospělé osoby.

Několik dalších doplňujících informací:

  • Před vchodem (na obr. budova č. 3) budou stojany na kola.
  • Podél ulice U Koupadel bude opraven a rozšířen chodník a na něm přibudou parkovací místa pro sezónní stání.

První etapa, tj. koupaliště se základním zázemím, by měla být dokončena, nevyskytnou-li se problémy, příští rok. Veškerá hřiště, včetně lezecké stěny na stěně prádelny a lanového centra, budou realizovány ve druhé etapě výstavby – tedy nejdříve za dva roky.

Návrh řešení revitalizace včetně podrobného nákresu je součástí dokumentace pro řízení o územním rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí bude následovat řízení o vydání stavebního povolení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>