Z jednání zastupitelstva HMP

21. června naše občanská iniciativa veřejně vystoupila na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy v čase určeném interpelacím. Žádný ze zastupitelů MČ P4 však k tématu koupaliště nevystoupil, ačkoliv mu to ukládalo usnesení z jednání zastupitelstva MČ Praha 4, ze dne 7.6.2012.

Tímto dopisem jsme žádali o zařazení bodu o koupališti Lhotka na program jednání:

V Praze dne 14. 6. 2012

Vážený pane primátore,

Dovolte nám se na Vás obrátit s vyjádřením našeho postoje k neutěšené situaci s „nečekaně“ uzavřeným přírodním koupalištěm Lhotka (Praha 4), které má dlouholetou tradici a spoustu příznivců několika věkových generací.

Na letošním jaře však soukromý vlastník vypověděl provozovateli koupaliště smlouvu a s dalším provozem koupaliště zřejmě již nepočítá.

Zjistili jsme, že areál byl prodán již v roce 2005, kdy byl v rámci privatizace odkoupen současným vlastníkem – slovenskou společností Eco-investment za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 30 mil. Kč (přičemž účetní hodnota majetku byla k roku 2003 3,8 mil. Kč). Kupní smlouva bohužel nezavazuje vlastníka žádnými závazky, jak s areálem koupaliště nakládat. Ten také již v minulosti požádal o změnu územního plánu a hodlá na místě oázy klidu a volnočasových aktivit postavit další,
dle našeho názoru nepotřebné, „rezidenční bydlení“.

Z výše uvedených důvodů si Vám v příloze dovolujeme zaslat PETICI PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA – PRAHA 4, kterou během velmi krátké doby podepsalo 5 404 nespokojených občanů.

Závěrem podotýkáme, že o stavu věcí jsme samozřejmě informovali zástupce městské části Prahy 4, kteří však následně zvolili dle našeho názoru nepříliš vhodnou formu aktivity, když místo konání v rámci svých regulérních úředních postupů navrhli v pořadí druhou, svou vlastní, petici s obdobným cílem.

Vážený pane primátore, doufáme, že se otázkou koupaliště budete detailněji zabývat a jsme připraveni Vám v případě Vašeho zájmu předat dokumenty související s danou kauzou (např. kopie kupní smlouvy, vyjádření ÚZSVM, stanovisko MF, privatizační projekt).

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, žádáme tímto o projednání tohoto podnětu zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Nedílnou součástí tohoto dopisu je petice s 372  petičními archy.

S pozdravem,

Za petiční výbor:

Dagmar Červenková

Daniel Kurka

Irena Malátová

Šárka Troníčková

 

Vážený pan

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Primátor hl. m. Prahy

Praha

 

Kopie dopisu bez příloh na vědomí:

Vážený pan

Ing. Miloslav Vaněk

generální ředitel

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

Vážený pan

Ing. Miroslav Kalousek

ministr

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>