Naše aktivity / Petice

Již od dubna 2012 funguje na Facebooku skupina koupaliště Lhotka Praha 4 https://www.facebook.com/groups/287965237955935/

Důležité aktivity, které jsme podnikli na záchranu koupaliště:

  • 10.12.2015 - účast na jedná Komise pro obnovu koupaliště Lhotka
  • 14.10.2015 – jednání s Ing. Zdeňkem Kováříkem, zástupcem starosty
  • 16.9.2015 – interpelace starosty na zasedání zastupitelstva (viz Dokumenty-korspondence)
  • 14.9.2015 – otevřený dopis starostovi Prahy 4 (viz Dokumenty-korespondence; dopis byl odeslán zároveň v kopii všem zastupitelům)
  • 9.9.2015 – účast na Veřejném fóru pro obyvatele Prahy 4, které organizovala MČ Praha 4
  • 25.6.2015 – účast na zasedání Komise pro obnovu koupaliště Lhotka, kterou zřídila Rada MČ Praha 4
  • 25.4.2015 – účast na úklidu koupaliště Lhotka, který organizovala MČ Praha 4
  • 22.4.2015 – účast na zasedání Komise pro obnovu koupaliště Lhotka, kterou zřídila Rada MČ Praha 4
  • 5.2.2015 – účast na zasedání Komise pro obnovu koupaliště Lhotka, kterou zřídila Rada MČ Praha 4
  • 27.8.2014 – vystoupení předsedkyně OS na jednání ZMČ k bodu 3 programu – Odkup koupaliště Lhotka
  • 13.8.2014 – jednání se zástupcem starosty J. Bodenlosem
  • 24.7.2014 – jednání se starostou P. Caldrem
  • 18.6.2014 – interpelace na zasedání zastupitelstva adresovaná Radě MĆ: proč někteří radní zamítli návrh zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstvá na portálu MČ Prahy 4. Interpelace rady MČ P4_červen 2014
  • 28.5.2014 proběhlo na základě naší žádosti jednání s Ing. Radkem Svobodou (ředitelem Odboru evidence, správy a využití majetku) a Ing. Jaroslavem Konvalinkou (vedoucím oddělení pozemkového servisu téhož odboru). 
  • 19.5.2014 - jednání se starostou P. Caldrem
  • 22.4.2014 - informativní schůzka se zástupcem firmy Eco-Investment Ing. Subhi Brožem.
  • 27.11.2013 - jednání s Ing. J. Vašíčkem, radním hl. m. Prahy pro správu majetku
  • 19.11.2013 – jednání se starostou P. Caldrem
  • 4.11.2013 byla všem zastupitelům hl. města Prahy zaslána e-mailová zpráva s podrobnými informacemi o kauze koupaliště Lhotka vč. některých dokumentů.
  • 18.10.2013 předána písemná interpelace na p. starostu Caldra – ústně nebyla přednesena, protože došlo ke značnému časovému posunu začátku interpelací občanů a naše členka se nemohla již déle zdržet.
  • 21.9.2013 - dopis primátoru Hudečkovi dne
  • 19.9.2013 - vystoupení předsedkyně našeho OS na zasedání Zastupitelstva MHMP
  • 18.9.2013 – písemná interpelace na zasedání Zastupitelstva Prahy 4
  • Stenozápis části jednání ZHMP týkající se koupališť v Praze
   (19.9.2013)  Stenozápis části jednání ZHMP
  • 19.6.2013 – vystoupení na zasedání zastupitelstva MČ Praha 4
  • 10.4.2013 – vystoupení na mimořádném zasedání MČ Praha 4 k územnímu plánu
  • 7.2.2013 – vystoupení na zasedání zastupitelstva MČ Praha 4 k rozpočtu MČ na rok 2013
  • OS zaslalo  hromadné připomínky k Metropolitnímu plánu, vyzvali jsme i jednotlivce, aby se k  novému metropolitnímu plánu vyjádřili
  • 21.2.2013 – účast na schůzce občanských sdružení Prahy 4
  • 27.3.2013 – odpověď radní A. Udženiji na interpelaci
  • 28.2.2013 – písemná interpelace na zasedání zastupitelstva MHMP
  • Článek v Pražském patriotu
  •  20.9.2012 – vystoupení na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy
  • 17. 8. 2012 – jednání zástupců OS s panem primátorem doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. na Magistrátu hl. m. Prahy 
  • 9. 8. 2012 – jednání s radní ZHMP paní Alexandrou Udženijí 
  • 3. 8. 2012 – jednání s radním MČ Praha 4, Pavlem Caldrem, 
  • 17.7.2012 – jednání s panem senátorem Mgr. Jiřím Dienstbierem,
   zastupitelem HMP
  • Občanské sdružení SOS koupaliště Lhotka
   zaregistrováno MV ČR 26.7.2012
  • 21. 6. 2012 – vystoupení na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy,
  • Vytištěn zpravodaj SOS LHOTKA,
   1. číslo, k dispozici na několika místech
  • Otevřena elektronická
   PETICE PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA – PRAHA 4
  • Otevřena webová stránka www.sos-koupaliste-lhotka.cz
  • Petice předána do podatelny Magistrátu HMP, 18. 6. 2012
  • Petice ukončena 12. 6. 2012, podepsalo se cca 5 500 občanů
  • Kompletace petice, kopírování – červen 2012
  • Připraven článek do prázdninového čísla Tučňáku
   - redakční rada zamítla jeho zveřejnění, přestože to radní P. Caldr přislíbil
  • Sepisování stanov občanského sdružení
   - žádost o registraci podána 11. 6. 2012
  • Vystoupení na zastupitelstvu Prahy 4,  7. 6. 2012
  • Jednání s radním Prahy 4, Pavlem Caldrem,  28. 5. 2012
  • Podepisování petice – od 12. 5. 2012
  • Sestavování petice – duben, květen 2012
  • Diskuse zástupců občanské iniciativy
   s radním Prahy 4, Pavlem Caldrem,
   3. 5. 2012
  • Založena facebooková skupina koupaliště Lhotka Praha 4
   duben 2012
  • Po celou dobu – shánění relevantních dokumentů na úřadech,
   kopie dokumentů vystavovány postupně na webu


 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>