Setkání na koupališti v neděli 20. prosince odpoledne  proběhlo v pohodové atmosféře – kdo nepřišel, může jen litovat. Velké díky patří manželům Pucholtovým, kteří opatřili stromek a malé občerstvení a úspěšně zorganizovali toto milé předvánoční setkání. Díky patří i všem dalším účastníkům, kteří přivedli děti, přinesli dobroty a nezapomněli na dobrou náladu. Někteří využili přítomnosti předsedy Komise pro obnovu koupaliště Lhotka Ing. Ondřeje Růžičky k neformální diskusi o projektu revitalizace koupaliště. Skutečnost, že po třech letech byl areál koupaliště výjimečně zpřístupněn veřejnosti (nepočítáme-li dubnový úklid), symbolicky předznamenává pozitivní zvrat v řešení situace kolem koupaliště.

Občanské sdružení SOS koupaliště Lhotka přeje všem poklidné vánoční svátky a úspěšný rok 2016.

Zadání projektu revitalizace koupaliště

Na zasedání Komise pro obnovu koupaliště Lhotka, které se konalo 10.12.2015, vystoupil zástupce starosty Ing. Z. Kovářík, v jehož kompetenci jsou investice a sport. Členy komise seznámil s návrhem zadání pro vypracování projektu Revitalizace koupaliště Lhotka. V podkladech, které členové komise obdrželi, bylo uvedeno, že MČ zvolila vybudování koupacího biotopu (podzemní vrt prokázal dostatečně silný zdroj vody pro doplňování objemu v koupací části biotopu)  a na základě doručených podnětů navrhuje vybudovat řadu sportovišť. Z přehledu vyplynulo, že hlavní důraz je kladen na vybudování sportovišť zajišťujících celoroční využití areálu a otázka zajištění dostatečné kapacity biotopu je až na druhém místě. Naše Občanské sdružení SOS koupaliště Lhotka z.s. zaslalo Ing. Z. Kováříkovi, členům komise a všem členům Rady MČ P4 následující Stanovisko k zadání

Všechny srdečně zveme na ozdobení a rozsvícení vánočního stromu na koupališti Lhotka v neděli 20. prosince od 13 do 17 hodin. Vstup hlavním vchodem. Po ukončení bude areál opět uzamčen.

Interpelace starosty

Na 9. zasedání zastupitelstva MČ P4, které se konalo 16.9.2015, vystoupila naším jménem zastupitelka Akad. arch. J. Eismannová a přednesla interpelaci našeho občanského sdružení adresovanou Mgr. P. Štěpánkovi, starostovi MČ Praha 4: Interpelace starosty_září 2015. Dne 19. října 2015 jsme obdrželi odpověď Ing. Zd. Kováříka, zástuce starosty na: Interpelace září 2015_odpověď. 

Následně byla doručena odpověď Mgr. P. Štěpánka  Odpověď starosty na interpelaci

Veřejné fórum

Uvádíme informaci zveřejněnou na FB MČ Praha 4 https://www.facebook.com/events/1432082287116377

Milí obyvatelé Prahy 4, zveme vás na otevřené setkání se starostou Prahy 4, zastupiteli i úředníky!
Nenechte si tuto příležitost ujít, můžete se zeptat na to, co vás trápí.

„Vybráno bylo celkem 8 tématických oblastí,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) „U každého stolu může obyvatel Prahy 4 sdělit své názory, které oblast kolem Novodvorské, Krče a Lhotky trápí a co je potřeba zlepšit.“

Jaká témata to jsou?
Rozvoj města a podnikání
Životní prostředí
Doprava, parkování, stav pěších komunikací
Bezpečnost a informovanost
Školství, výchova a vzdělávání
Názory mladých
Kultura, sport, volný čas a cestovní ruch
Sociální oblast, zdraví obyvatel, zdravý životní styl
A jako zpestření pro vás bude připravena tombola.

Fórum se uskuteční ve středu 9. září 2015 od 18.00 hodin v prostorách ZŠ Jílovská (Jílovská 1100, Praha 4).
Fórum je pořádáno v rámci místní Agendy 21 a je již druhým v pořadí!

Těšíme se na vás všechny.

P. S. A co myslíte, přijede tam starosta na kole? :-)

***********

Zástupci našeho sdružení se veřejného fóra určitě zúčastní. Zapište si datum a hodinu do kalendáře a přijďte podpořit naše požadavky týkající se aktivnějšího přístupu MČ k obnově koupaliště Lhotka a lepší komunikace s občany.