Všechny srdečně zveme na ozdobení a rozsvícení vánočního stromu na koupališti Lhotka v neděli 20. prosince od 13 do 17 hodin. Vstup hlavním vchodem. Po ukončení bude areál opět uzamčen.

Interpelace starosty

Na 9. zasedání zastupitelstva MČ P4, které se konalo 16.9.2015, vystoupila naším jménem zastupitelka Akad. arch. J. Eismannová a přednesla interpelaci našeho občanského sdružení adresovanou Mgr. P. Štěpánkovi, starostovi MČ Praha 4: Interpelace starosty_září 2015. Dne 19. října 2015 jsme obdrželi odpověď Ing. Zd. Kováříka, zástuce starosty na: Interpelace září 2015_odpověď. 

Následně byla doručena odpověď Mgr. P. Štěpánka  Odpověď starosty na interpelaci

Veřejné fórum

Uvádíme informaci zveřejněnou na FB MČ Praha 4 https://www.facebook.com/events/1432082287116377

Milí obyvatelé Prahy 4, zveme vás na otevřené setkání se starostou Prahy 4, zastupiteli i úředníky!
Nenechte si tuto příležitost ujít, můžete se zeptat na to, co vás trápí.

„Vybráno bylo celkem 8 tématických oblastí,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) „U každého stolu může obyvatel Prahy 4 sdělit své názory, které oblast kolem Novodvorské, Krče a Lhotky trápí a co je potřeba zlepšit.“

Jaká témata to jsou?
Rozvoj města a podnikání
Životní prostředí
Doprava, parkování, stav pěších komunikací
Bezpečnost a informovanost
Školství, výchova a vzdělávání
Názory mladých
Kultura, sport, volný čas a cestovní ruch
Sociální oblast, zdraví obyvatel, zdravý životní styl
A jako zpestření pro vás bude připravena tombola.

Fórum se uskuteční ve středu 9. září 2015 od 18.00 hodin v prostorách ZŠ Jílovská (Jílovská 1100, Praha 4).
Fórum je pořádáno v rámci místní Agendy 21 a je již druhým v pořadí!

Těšíme se na vás všechny.

P. S. A co myslíte, přijede tam starosta na kole? :-)

***********

Zástupci našeho sdružení se veřejného fóra určitě zúčastní. Zapište si datum a hodinu do kalendáře a přijďte podpořit naše požadavky týkající se aktivnějšího přístupu MČ k obnově koupaliště Lhotka a lepší komunikace s občany.

Zasedání komise v novém složení dne 22.4.2014

Ve středu 22. dubna 2014 proběhlo zasedání Komise pro obnovu koupaliště Lhotka, které řídil předseda Ing. Ondřej Růžička. Na zasedání byl předložen návrh dočasně napustit nádrž a otevřít koupaliště v provizorním režimu (viz zápis z jednání). Občanské sdružení SOS koupaliště Lhotka považuje takový návrh za populistické a velmi nákladné gesto. Navíc se uvažuje napustit vodu bez předchozího odbahnění a vyčištění dna. V areálu se delší dobu vyskytovali bezdomovci a narkomani a nikdo neví, co se může pod stávající vodní hladinou skrývat. Občanské sdružení vydalo k tomuto návrhu oficiální Stanovisko k dočasnému zprovoznění.

Úklid koupaliště

V dubnovém čísle Tučňáka je na str. 29 zveřejněna následující výzva:

POMOZTE UKLIDIT KOUPALIŠTĚ LHOTKA
U příležitosti oslav Dne Země bylo MČ Praha 4 vybráno k úklidu území v areálu koupaliště Lhotka. Sraz dobrovolníků je 25. 4. v 8.45 hod. před areálem koupaliště u zastávky MHD Lhotka č. 150 a 139. Rukavice a pytle obdržíte na místě. Info na e-mailu: eva.simkova@praha4.cz.